Какви са стъпките при смяната на водомер

Какви са стъпките при смяната на водомер

 Демонтиране – демонтира се старият ви водомер по специална методика.  Монтиране на нов водомер – използват се висококачествени водомери, доказани във времето!  Поставяне на пломба на водомера – пломбирането се извършва със специална пломба на...