За да е възможно отчитането на консумираната от едно или няколко домакинства студена вода се използват водомери. Представляват устройства, които се монтират на тръбопроводите в жилищните сгради или предприятията. Това са важни уреди, тъй като чрез тях водоснабдителните дружества изчисляват сметките за потребление. Какви видове има на пазара и техните особености? Как да изберете подходящ? Споделят от онлайн магазин BMAG.

Какви водомери се предлагат по магазините?

Съществуват четири вида. Всеки от тях има своите конструктивни особености, предимства, недостатъци и предназначение:

  • механични или тахометрични – най-популярните водомери, в основата на които стои колело или турбина, чрез въртенето на която броячът отчита количеството преминала през водопровода студена вода. При тези прибори, показанията могат да се видят веднага. Отличават се с предимства, като висока прецизност в измерването при битови водопроводи, лекота при монтажа и липса на нужда от допълнително електрозахранване. Имат и отрицателна черта, тъй като се влияят от различните по големина замърсители. Проблемът се решава с монтажа на подходящ филтър;
  • резонансни – преобразуват енергията от един вид в друг. В случая, преходът е от механична към електрическа. В конструктивно отношение, тези уреди са по-сложни и по-рядко се използват, особено когато става дума за битови или индустриални цели;
  • електромагнитни – работят на принципа на електродвижеща сила, чиято посока е пропорционална по отношение на скоростта на потока. Използват се в среда с оптимална влажност. Конструктивно не се влияят от наличието и големината на примесите, освен ако не оказват пряко влияние върху електропроводимостта на течността. Имат високоточно отчитане и при тях липсва хидродинамичното съпротивление. Като недостатък може да се спомене сложността на монтажа;
  • ултразвукови – технологията им за измерване е базирана на времето, през което ултразвуковите вълни преминават през тръбопровода. За целта се използва приемен и предавателен сензор. Последният генерира ултразвуковите вълни, а първият ги приема и отчита времето за това. Спрямо измерването, водомерът определя количеството преминаваща течност през тръбите. Тези прибори имат способността да работят в условия на силно замърсена вода, която преминава през тях. Като недостатък е натрупването на котлен камък след време. Той оказва влияние върху точността на измерването.

Съществуват още сухи и мокри водомери. При първите, във водата се намира само чувствителният на потока механизъм, а броячът е сух. Вторите са изцяло потопени и през тях преминава цялата течност, при което уредът е снабден с по-дебело стъкло, поради натиска на високото налягане.

Може да се избира и между модели с нужда от достъп на инкасатор за отчитането или това да се извършва дистанционно. Чрез наредба № 4/17.06.2005 г. влиза в сила изискването от 29,09,2005 г., чл. 30, ал. 2, при изграждане на сградни водопроводни и канализационни системи за битови нужди да се използват моделите за дистанционно отчитане. 

По какво се отличават домакинските и индустриалните водомери?

Тези за битови нужди се отличават по ниските си цени и по-малкия дебит, който поддържат. Предназначени са за работа в частни жилища, като къщи, апартаменти и вили. Допустимият им максимален дебит достига от 2 до 3 м3/ч.

Индустриалните водомери са по-скъпите аналози и се срещат във водопроводите на различните предприятия. Поддържаният от тях максимален дебит варира от 15 до 50 м3/ч.

Имат ли значение водомерите за топла и студена вода?

Съществуват водомери за отчитане на студена и топла вода, но основното им предназначение е едно и също – да измерват количеството консумирана течност. Първите работят до температура от 30 градуса. Обичайно, за бърза разпознаваемост, корпусите им са в син цвят.

Вторите са с работна температура от 40 до 90 градуса и са по-скъпи от предните. Това е така, тъй като в случая се използва специална, устойчива на внезапни температурни промени, суровина. Корпусите им са оцветени в червено.

В индустриалните водоснабдителни системи могат да се срещнат и водомери в оранжев цвят на корпуса. Те са универсални и работят както с топла, така и със студена вода. Диапазонът за температура при тях варира от 0 до 90 градуса.

Каква е разликата между едноструйните и многоструйните модели?

Едноструйните имат един струйник. Той насочва течността към турбината, завърта я и започва отчитането. Това са по-компактните и евтини водомери. Те имат два основни недостатъка: не са много точни и не могат да работят при високи дебити.

Многоструйните са съставени от множество струйници, които впръскват преминаващата през уреда течност. По-точни са в отчитането на консумацията. Техен недостатък е по-големите физически размери на корпуса и са по-скъпи. Могат да работят с по-големи дебити и са устойчиви на различни външния влияния, като образуване на течение в тръбопровода.

Какви са вариантите за монтаж?

Битовите и промишлени модели се отличават и по начините им за монтаж към източника на вода. За домашна употреба най-често срещани са резбовите връзки, които са и най-простите при нужда от смяна. Сред най-срещаните са тези с диаметри 3/4, 1, 11/2, 11/4, 2, 21/2 инча.

За индустриални цели са предназначени видовете за фиксация от фланцов тип, които са подходящи за тръби с диаметри от 40 до 150 мм. Подобна връзка е устойчива на високи налягания – до 16 бара. При индивидуален монтаж е необходимо подаването на заявление към „Софийска вода“ за пломбиране на уреда с пластмасова пломба. За целта се изисква предварителна подготовка на данни, като клиентски номер, точен адрес и телефон за връзка. 

Заявлението е възможно да бъде подадено на безплатен телефон, по имейл или на място в центъра за обслужване на клиенти. На сайта на институцията може да се видят и актуалните цени за извършване на услугата.

Като спомагателни уреди при монтажа могат да се използват въртящи се на 360 градуса броячи, защита от електромагнитно поле, защита на прозрачната част от надрасквания и замърсявания, M-bus за оперативно и автоматично отчитане на показанията и т.н.