Натоварването на ВиК инсталациите в битови или бизнес имоти в София е една от причините да се наблюдават проблеми, които да нарушат правилното им функциониране. Не винаги възникналите аварии са видими и специалистите могат да предприемат бързи и адекватни мерки за отстраняването им. Сигурно сте чували за така наречените скрити течове. А знаете ли как те биват откривани и какви са методите за справяне с тях? Днес ще обърнем внимание на една от търсените услуги отнасяща се до откриване на течове без къртене София. Обръщаме специално внимание на това, че потребителите имат изискване екипа да борави със съвременни способи, при които къртенето е елиминирано като опция за провеждане на ремонтните мероприятия.

Къртене – неприемлив метод за ремонт на скрити ВиК аварии

Факт е, че за да бъдат открити и локализирани течовете, които обикновено се развиват зад стени, подови настилки и други облицовки следва да се стигне по някакъв начин до тях. Преди години водопроводчиците съобразно своя усет и познания в сферата на ремонтните операции по ВиК инсталациите, с които са се сблъсквали са прилагали именно метода за къртене. Можете да си представите какви огромни щети за стопаните на имота са били генерирани предвид това, че няма как да се направи оценка на невидим теч и да се открие неговото точно местонахождение.

Не само неприемлив за потребителите се оказва тази методика, но и за самите водопроводчици. Работата по откриване както и отстраняване на теча изисквала твърде много време, усилия и специалисти, които да участват в операцията. Затова в следствие на развиващите се технологии започват да се търсят начини за по-прецизно локализиране с оглед улесняване работата на водопроводчиците както и намаляване на разходите по провеждания ремонт. Така днес над 80 % от екипите, които предлагат ВиК услуги в София използват съвременна техника за откриване на течове. Най-ефективни се оказват:

 • Влагомери;
 • Термокамери;
 • Ендоскопи и други.

Ролята на модерната апаратура е изключително решаваща и подпомагаща ефективността от проведените дейности.

Ползи от откриването на водопроводни проблеми със съвременна техника

Една от причините потребителите от София основателно да търсят екип, който работи по съвременни способи и техники за откриване и отстраняване на аварии са разходите, които могат да настъпят от проведеното къртене. Ако искате да си спестите куп главоболия и непредвидени ремонтни работи е очевидно, че ще се възползвате от съвременните методики, които са в състояние да осигурят спокойствието ви бързо и качествено.

Използването на апаратура за локация на течове се характеризира с това, че:

 • В рамките на минути водопроводчиците имат яснота къде точно се намира пробойната по тръби, щрангове, връзки;
 • Не се налага къртене на стени, облицовки или подови настилки за да се установи наличието на авария;
 • Максимално щадящо имота е използването на уред, тъй като всичко се извършва от дистанция;
 • Пестят се време, разходи и излишни усилия, които специалистите следва да приложат за локализиране на проблема.

Всъщност още при прилагането на конкретното апаратно обследване може да се направи анализ на проблема и да се вземат адекватни мерки, които да способстват за максимално щадящ начин за отстраняване на теча. Информацията, която водопроводчиците получават е изключително важна за да се вземат мерки, които да осигурят бързо и ефективно следване на етапите за достигане и справяне със създалата се аварийна ситуация.

Цена на услугата

Няколко пъти акцентирахме на това, че употребата на такъв тип техника, която не изисква къртене за установяване местоположението на водопроводния проблем е изключително щадяща. Реално разходите, които ще направите е за обследване, а те са минимални и символични. Цената зависи от:

 • Вид на имота;
 • Етажност;
 • Достъп до аварията;
 • Прилагане на методики за справяне с теча.

Диагностиката е ключов момент, който не само ще предотврати необходимостта от къртене, но и ще гарантира експедитивност при провеждането на ремонтните занимания.