В много сфери и дори в бита на човек му се налага да използва въжета. Пазара по този въпрос няма как да не ви изненада, тъй като определено избора е огромен. Освен класификацията по отношение на приложимостта този тип изделия се различават и спрямо материалите, от които се изработват типа на оплетката, шарката, размерите и още куп други характеристики, които клиента е необходимо да вземе предвид, когато се налага да избере въжета за своите цели. Темата на днешната публикация ще посветим именно на тази помощни средства, с които биват извършвани редица занимания в сфери, свързани с бизнес дейностите както и традиционните битови ангажименти.

Къде намират приложение

Основното, от което ще започнем е да ви запознаем с широкия обхват на използване на въжетата. Това е особено важно, тъй като предвид необходимостта, която имате ще бъде определен техния вид. Факт е, че това са изделия, които свързваме основно с:

 • Укрепване и стабилизиране на дадени предмети при транспортиране;
 • Използват се за теглене;
 • С тях се завързват всякакви неща, които има опасност да се разместят от вибрации и дори климатични условия;
 • Прилагат се като украсителен елемент при аранжиране на интериори и екстериори.

Многообразието на сферите, където често се използват въжета също не е изненадващо. Навярно и вие се досещате за бизнеси, при които употребата им е почти ежедневие. А такива примери се отнасят до:

 • Строителство на пътища и мостове;
 • Машиностроене;
 • Строително – ремонтни работи;
 • Селско стопанство;
 • Мебелно производство;
 • При плавателни съдове;
 • Производство на асансьори;
 • Спортно катерене;
 • Фирми, занимаващи се с опаковане на стоки и много други.

Във всяка една от изброените сфери се прилагат въжета като основната им цел е да се гарантира стабилност, здравина и надеждност при провеждане на конкретни дейности или такива, касаещи транспортирането на стоки и товари. Съгласете се, че риск от увреждане на транспортираните продукти е налице при положение, че отговорното за това лице е пропуснало да използва пособие за укрепване на товара.

Видово разнообразие

Класификацията при въжетата най-често се отнася до това от какви материали са изработени. Спрямо своето приложение и степента на якост и опън, на които е необходимо да издържат в търговската мрежа се предлагат:

 • Стоманени;
 • Неметални;
 • Синтетични;
 • Кабелни;
 • От естествени материали и други.

Вложените в изработката материали показват, че употребата на въжетата може да бъде приложено в конкретната ситуация. Например няма как стоманено да се използва за завързване на селскостопански култури както и направено от канап да устои на натоварването на различни пътни съоръжения. Затова е от съществено значение клиентите да бъдат запознати с материалите, от които тези продукти са изработени, което е показателно за тяхната здравина и технически характеристики.

Параметри и особености на различните видове

Не е толкова лесно да изберете правилния вид. Бърз анализ на търговските предложения ще покаже, че многообразие е огромно и освен по отношение на материалите, от които се изработват тези продукти те се класифицират и спрямо своите технически особености и показатели, които са им присъщи.

Параметрите, на които е решаващо да обърнете внимание при покупка са следните:

 • Брой нишки, които включва оплетката;
 • Диаметър;
 • Максимална дължина, в която може да се изработи;
 • Тегло;
 • Влагоабсорбация;
 • Устойчивост на високи температури;
 • Стабилност на опън;
 • Якост;
 • Плътност на материала;
 • Гъвкавост;
 • Степен на разграждане и други.

При всеки вариант въжета тези показатели са различни. Това предопределя и тяхното използване. Приложението на правилния вид осигурява нужната безопасност при провеждането на даден тип дейност, а това наистина не е за подценяване в редица сфери на промишлеността и производствената дейност. Както в бизнеса така и в ежедневните си занимания на човек може да му се наложи да използва въже. За да сте сигурни, че ще инвестирате в качествени решения можете да се запознаете с продуктовата гама на онлайн магазин Ташев Галвинг.