Подмяната на кюнците и димоотводите при използване на отопление на твърдо гориво, пелетни уреди както и котли на газ е препоръчително през определен интервал от време. Дори да ви изглеждат нормално чисти отвън то вътрешността на системата за отвеждането на дима и газовете се оказва доста по-замърсена отколкото очаквате. Не случайно специалисти съветват след приключване на отоплителния сезон сваляне и детайлно почистване на кюнци и димоотводи преди да бъдат отново използвани през следващата зима. А причините? Те са пряко свързани с това да помогнете на уреда да функционира правилно, а освен това да си гарантирате дълъг живот на аксесоарите за отвеждане на дима и миризмата в комина.

Как се избират

Още при изграждането на отоплителната инсталация без значение какъв ще е уреда и дали ще бъде свързан с радиатори за парно е необходимо да се изчисли внимателно пътя на димоотводната система. Покупката на кюнци и димоотводи е толкова решаваща както всеки друг елемент, който участва в отоплителния процес, така че ето ви причина да сте особено взискателни спрямо техния избор.

И тъй като не е нужно да гадаете кое от множеството е правилно за вас то съвета на специалистите по отопление е да посетите търговец, който е компетентен по тези въпроси и на база типа на уреда, пътя на димоотвода, дължината му и цолажа на отходния отвор към комина да ви предложи вариант за цялостно изграждане на димоотводна система. Най-добре е всъщност експерт да ви посети на адрес и съобразно позицията на уреда и отвора за комин да изчисли на място елементите, от които се нуждаете. Както ще забележите видовете кюнци и димоотвори са разнообразни. Класифицирането им се отнася до:

  • Вид на материалите, от които са изработени

Те могат д бъдат от стомана, инокс, емайлирана ламарина и други;

  • Според формата

Прави димоотводи, ъглови, Т-образни;

  • Според размера

Правите биват с дължина 50 см или 1 м като това е стандарт. Ъгловите кюнци могат да бъдат 45 или 90 градусови като тук е важно да се подчертае, че за да функционира ефективно димоотвеждането в комина не се препоръчва използването повече от три броя ъглови аксесоари.

Накратко така изглежда видовото разнообразие при кюнците и димоотводите. Акцента тук е да се изберат такива, които са топлопроводими и докато димните газове се издигат към комина излъчваната остатъчна топлина да бъде усвояема и да остава в помещение. Затова тези елементи се изработват от топлопроводим материал.

Защо е важна ежегодната грижа

След като се запознахте с видовете кюнци и димоотводи, които можете да използвате в отоплителната система е време да обърнем внимание и на тяхното почистване. Още в началото на публикацията споменахме, че е важно след като сезона за отопление приключи да се свалят димоотводните елементи и да бъдат почистени.

Поддръжката е особено решаваща, тъй като ако сте пропускали да направите това действие през пролетта очаквайте сериозни проблеми с работата на уреда през следващия отоплителен сезон. Неволите са сериозни и са свързани с нанасяне на материални щети заради вашата небрежност.

Непочистването на кюнците и димоотводите води до:

  • Връщане на пушек и дим обратно в помещението;
  • Кондензиране и загасяне на огъня, от течащата образувала се в димоотводната система вода;
  • Запалване на наслоените сажди известни като креозот, което може да доведе до пожар;
  • Корозиране на кюнците и димоотводите, което да е причина за тяхната деформация и изпускане на дим в помещението;
  • Загуба на топлина;
  • Неефективно горене на горивото и прекомерно високи разходи.

Сами можете да си направите равносметка за това защо е важна поддържката на юнците и димоотводите. Отделете им нужното време за да можете да се радвате на спокоен отоплителен сезон без казуси, неволи и главоболия.