Интелигентните решения, които днес ни предлагат от отоплителния бранш са далеч по-иновативни и рентабилни, икономични и екологични. В това се крият и аргументите на потребителите, на които им предстои да се нанесат в нов дом или пък да извършат основен ремонт на стария да помислят за подобряване ефективността през отоплителния сезон. И тъй като всичко си има цена то действително е важно да се вземат под внимание и фактора финанси, инвестиране и възвръщаемост. Ето я причината днес да представим на вниманието ви едни от предложенията на българския пазар, които успяват да заинтересоват домакинствата, които са ориентирани към технологиите, новостите и максимално екологичните варианти за осигуряване на топлина и домашен уют.

Термопомпи – съвременните системи за задоволяване на нуждите от отопление, охлаждане и топла вода

На практика най-елементарно обяснено термопомпите представляват машини, подобни на климатиците. Тяхната задача е да преместят енергията и да я трансформират във вид на топлина на друго място. Именно поради това термопомпите както  и климатиците разполагат с външни и вътрешни тела.

Термопомпената система се счита за една от най-ефективните, тъй като работи в два режима – отопление и охлаждане, а освен това има възможност за осигури и топла вода за битовите нужди на домакинството. Сигурно ще си кажете, че всичко това могат да правят и други алтернативни уреди, захранвани от различни източници. Тук обаче ще говорим за енергийна ефективност и икономичност, дълголетие, ниско ниво на ангажираност и поддръжка както и бърза възвръщаемост на инвестицията. Реално всичко това може да ви осигури термопомпата, тъй като тя е приложима както за еднофамилни къщи така за жилища с по-малка или по-голяма квадратура.

Сред фактите, които правят термопомпите основателно предпочитани и препоръчвани като комплексни средства за отопление и охлаждане са:

 • Консумацията на енергия е минимална

Една термопомпа, която консумира 1 kW/h електроенергия би могла да отдава топлинна мощност 4 kW/h. А това безспорно води до намаляване на цената на отоплителните разходи с до 80 %. Невероятно, но факт, който е добре да вземете под внимание, която търсите решение за отоплителните месеци;

 • Термопомпите са най-екологични отоплителни и охлаждащи уреди

Тъй като те използват минимално количество енергия, а основния ресурс са възобновяемите енергийни източници като вода, въздух и топлина от недрата на земята то реално това ги прави свръх екологични и по никакъв начин незастрашаващи природата с вредни емисии, фини прахови частици и т.нат.;

 • Бърза възвръщаемост на инвестицията

За много потенциални купувачи високата за термопомпа цена се оказва стресираща. Всъщност първоначалната инвестиция се оказва единствената, която ще направите, тъй като от тук нататък ще осъзнаете, че никога не сте плащали такива ниски сметки за електрическа енергия. Бързата възвръщаемост на инвестицията е също фактор, който повлиява потребителския интерес.

На каква цена може да се закупи термопомпа

Определянето на бюджет от домакинството за инвестиране в екологичен, енергийно ефективен, рентабилен уред е перспективно решение. В зависимост от техническите показатели на сградата, която ще бъде обект на отопление и охлаждане е важно да се вземат под внимание видовете термопомпи, които реално биха били приложими.

Познатите модели термопомпи, които се предлагат на българския пазар са:

 • Аеротермални;
 • Геотермални;
 • Хидротермални.

Това, което е важно да знаете, че действително като цени на самите уреди не са от най-евтините, но някои от моделите изискват и допълнителна първоначална инвестиция за проучвания, които могат да гарантират ефективността на вложените средства.

Цените на термопомпите зависят не само от техния модел, но също и от:

 • Производител/марка;
 • Мощност;
 • Дали е инвенторна;
 • При какви условия е ефективна;
 • Възможности за монтаж;
 • Удобство при управление.

За да се избере подходящата термопомпа не е най-важна цената, която ще инвестирате в нея. Решаващи са също така и техническите особености на уредите, които са приоритетни за дългогодишната ефективност, независимо от режима на работа на уреда.