С настъпването на есента всеки от нас се замисля как максимално ефективно да отоплява дома си

Сред най-ефективните вътрешни отоплителни инсталации на дома е подовото отопление. Топлината, която се излъчва от него, се приближава до тази на огъня, което напълно удовлетворява естествените потребности на човешкото тяло. Причината е, че тя се движи отдолу нагоре, като първо загрява краката и после ви обгръща изцяло.

Топлинният комфорт е гарантиран на максимална степен, а изразходваните ресурси са значително по-икономични в сравнение с други източници на енергия.  

Инсталацията на подово отопление има своята специфика и при нея трябва да се спазват съответните принципи.

Ето ги грешките, които не бива да допускате преди да пристъпите към монтажа на този вид система за отопление:

Проникване на влага

Това може да се предотврати с полагането на изолация под повърхността на нагревателната мрежа. Ако липсва такава, може да се стигне до проникване на влага, което от своя страна би могло да доведе до увреждане на плочата.

Неравна основа за изолационните плоскости

Таванът или подът, върху които предстои да се постави изолационната плоскост за подово отопление, изискват гладка повърхност. Само така тя може да прилепне плътно и да създаде условия за стабилна опора на нагревателната плоча. Ако основата е неравна, може да се стигне до пропуквания впоследствие.

Неоптимален проект и отстояние между тръбите

Реалните топлинни нужди на сградата трябва да отговарят на производителността на подовото отопление. Всичко зависи от професионално планирания и изпълнен проект, включително и подбора на отстоянието между тръбите. С такъв подход може да се постигне наистина отличен термичен комфорт. В противен случай дори увеличаването на температурата няма да постигне добри резултати, а ще води само до прегряване на пода.    

Некоректен избор на регулация

При създаването на инсталациите често се случва изборът на разпределителите да не е правилен. За да функционира равномерно системата се препоръчва хидравлична регулация на отоплителните кръгове. Това се контролира с дебитомери и вентили, част от оборудването на разпределителите. Ако тези елементи липсват, последствията са за цялостната работа на подовата мрежа.

Грешки при замазката

Тръбите, които вече са положени, трябва да бъдат съхранени при полагането на подовата замазка. Това означава да не се използват опасни инструменти. Тестовете в реална среда също са желателни, поради което е хубаво тръбите да се напълнят с вода под налягане, когато се прави замазката. По този начин, ако е налице повреда, тя може да се установи на момента и да бъде отстранена незабавно.Важно е да се знае, че замазката се втърдява минимум 20-25 дни, което предполага да се избягва стартирането на подовата отоплителна система в началото и да се премине към постепенно загряване.