Не са малко решенията, които предлагат съвременните и повлияни от иновациите водопроводчици в борбата с откриването на течове. Интереса на много домакинства към този вид проблеми е напълно оправдан като се има предвид, че подобни аварии могат да възникнат както в дома ни така и в търговския център, подземния гараж, отоплителната инсталация. Къртенето и разрушенията не са приемлив вариант, тъй като при тях показателно разходите и материалните щети ще бъдат в доста сериозни мащаби. Именно за това причините за фокусиране към апаратите за откриване на течове като ултразвук, термокамери и влагомери се оказва напълно оправдано. За да се установи коя от методиките е напълно приложима и с високо ниво на ефективност няма как да изложим главните приоритети на трита вида уреди с цел сами да си направите обобщен анализ за техните преимущества.

Откриване на теч с ултразвук

Малко са хората, които знаят, че ултразвуковата диагностика е приложима при конкретни ситуации. Методиката изисква не само умения и опит от страна на водопроводчика, но и познаване на фактическата и детайлна работа с уреда. Приложението на ултразвуковата диагностика се характеризира предимно при потенциални течове, които са свързани с тръби с високо налягане. За домашни аварии и типичните битови течове не са толкова приоритетни, тъй като могат да подведат специалиста и да не дата кой знае каква точност.

Спецификата на ултразвуковото обследване се базира на вълни, които не са уловими от човешкото ухо. Самия апарат се използва като преобразовател, който успява да увеличи звука и шума от водата  и по този начин да се концентрира ремонтната дейност върху точния участък.

Предимства:

 • Улавя се звука, който се преобразува до чуваем от човешкото ухо  и така се фиксира местоположението на теча;
 • Бърз резултат;
 • Не създава заплаха за живота и здравето на хората.

Откриване на теч с термокамери

Повечето водопроводчици ще потвърдят, че това е един от предпочитаните методи за откриване на течове, тъй като тук предимствата за прецизно и точно идентифициране на авариите е много добро. Ролята на термокамерите се състои в това да използват температурните разлики на предметите и по този начин да установят къде точно има теч. Сред главните им положителни качества са това, че реално те са приложими при всякакви ситуации и в различни мащаби. Оптимално компактни и ефективни – така накратко можем да опишем характерните за термокамерите качествени показатели.

Предимства:

 • Не изискват професионални умения и обучение за работа;
 • Леки и компактни;
 • Могат да бъдат приложени като средство за диагностика на различни като периметър обекти;
 • Показват резултата на момента;
 • Прилагането на термокамери е евтин метод, който не налага никакви разрушителни мероприятия;
 • Дава точна оценка за фиксиране на аварията с до 98%.

Термокамерите са известни още и като универсалните апарати, с които успешно се диагностицират всякакви проблеми и течове. С тях могат да се установят дори загуби на топлина, което е още една причина да се възползвате от професионални екипи, които работят с такава апаратура.

Диагностика с влагомери

Преди още да се появят като технологии термокамерите и ултразвука в сферата на водопроводните аварии много от водопроводчиците прилагат влагомерите като едно от средствата за установяването на района, в който има теч. По-старите влагомери не могат толкова прецизно да фиксират проблема и периметъра, върху който се работи и по-голям. Новостите и при тези уреди обаче оказват влияние върху тяхното подобряване и към настоящия момент влагомерите са се превърнали във втория предпочитан апарат за локация на течове.

Предимства:

 • Компактни;
 • Прецизни;
 • Безконтактни.

Представихме трите основни вида модерни инструменти, с които работят съвременните водопроводчици. Избора на подходящия апарат за откриване на течове зависи от естеството на аварията, типа на сградата, в която се намира както и опита на специалиста. Въпрос на индивидуална преценка спрямо спецификата и характера на теча е кой от методите ще се приложи.