От Софийска вода АД гр. София уведомяват своите абонати, че от началото на 2018 година започва поетапното подменяне на старите аналогови водомери с такива с дистанционно отчитане. Удобствата ще бъдат в полза не само на инкасаторите, но същевременно с това и самите домакинства. Очаква се процента на подменените водомери до края на 2020 година за Столична община и районите, които се обслужват от софийска вода АД да достигне около 60 %, което е значителен ръст в икономическо отношение, свързано с намаляването на загубите както и мониторинг върху кражбите на вода. Такива дистанционни водомери София вече се монтират в новостроящите се жилищни сгради, което пък е показателно, че за новодомците отпада ангажимента да се занимават с наемане на фирми по ВиК услуги, предоставящи такива опции за смяна.

Какво е необходимо да знаят домакинствата, при които все още има функциониращи стари водомери? За тях ще важи правилото за десетгодишна експлоатация, която е въведена от дружеството доставчик. При потенциален проблем с отчитането на уреда и необходимост от своевременна смяна абонатите ще имат задължението да си изберат водомер с дистанционно отчитане и да наемат лицензирана фирма, която да извърши монтажа. Определено методиката за монтиране на дигитален водомер за отчитане от дистанция не се отличава кой знае колко от тези с аналогово отчитане, но въпреки това се изисква фирмите, които предлагат такива лицензирани вик услуги София да преминат специализирано обучение, като по този начин се гарантира, че потребителите ще получат максимално качествено и сигурно обслужване, съобразено с цената, която заплащат за получената услуга.

Водомерите се използват както за отчитане на разходването на битова вода така и за индустриални нужди от юридически лица. Така, че същия ангажимент по отношение на подмяната на водомерите с такива с дистанционно отчитане към фирмите остава. Сроковете за фирмените водомери се определя от Софийска вода и се планират поетапно да бъдат подменени и много измервателни уреди на компании, при които доставчик на вода е софийското дружество.

Определящо е да се има предвид, че с дигитализирането на множество ежедневни дейности е неизбежно и този основен ресурс, който ползваме да се отчита от разстояние. С елиминирането на човешкия фактор и изцяло подаване на информация чрез специализиран софтуер се цели по-коректно и точно отчитане както и намаляване на загубите, които софийска вода АД търпи от кражби и неустановени течове. Практиката показва, че много софиянци, които вече ползват дистанционни водомери са удовлетворени от услугата. Те са ползвали лицензирани ВиК услуги, като професионалисти са извършили подмяна, съобразена с инструкциите на дружеството доставчик.