От 2018 година се заговори за масова подмяна на стандартните и отчитащи се на място водомери с такива с дистанционни показания в София. Спестяването на разходи от назначаването и издръжката на допълнителни инкасатори показва, че с цифровите водомери софийска вода АД ще има възможност да инвестира спестените средства в подобряването на системите за работа на ВиК инсталациите в едни от районите, в които има спешна нужда от смяна на основни тръби. Така, че икономическите показатели се оказват доста добри  именно поради това се настоява след настъпване на период на морално остаряване и задължителна подмяна на водомерите то те да бъдат от новите цифрови варианти, които предоставят възможност за дистанционно отчитане.

Тенденцията вече работи и се изпълнява от предприемачи на новостроящи се сгради. В такива вече се монтират единствено цифрови водомери, тъй като тенденцията и фирмената политика на дружеството доставчик е да въведе единна система за отчитане, която се базира изцяло на цифровизация. А от гледна точка на удобство за самите домакинства наистина е важно да се отчетат огромните ползи от монтирането на нови цифрови водомери София. Няма нужда да сте си у дома през деня, когато инкасаторите минават да засичат показанията, което налага да с и вземете почивен ден за да могат да бъдат коректно записани показанията за месечното потребление на вода от домакинството.

С цел да се гарантират качествено извършване и правилно изпращане на данните до основния сървър отново тук за инсталирането на водомерите с дистанционно отчитане се изисква домакинствата от София да наемат лицензирани професионалисти, които са обучени съобразно нормите и изискванията на доставчика за монтаж, тест и проверка на работата на цифровия водомер. Задължително е да се използват такива вик услуги София като гаранция за законово и качествено инсталиране на новия измервателен уред. Разбира се, като превантивна мярка за техническа изправност на новите водомери е важно домакинствата веднъж годишно да осигуряват достъп на длъжностни лица, които да извършат своевременна проверка на цифровия водомер. Именно това, че не е нужно всеки месец да сте си у дома,а само веднъж годишно се налага такъв физически мониторинг е едно от удобствата, които всъщност устройват не само Софийска вода АД, но също така и всеки един от абонатите на дружеството.

С превенцията и налагането на дигитални водомери с дистанционно отчитане се цели да се намалят загубите и кражбите на вода. Вече има доста монтирани такива водомери в новите жилищни сгради и от дружеството отчитат доста високо ниво на ефективност и повишен контрол. Освен всички цифрови водомери о това няма как да не останем безучастни и към това, че всъщност цифровите модели отчитат много по-прецизно и коректно разходваното количество вода.